Ohita navigaatio

OAJ:n kiertue Hämeenlinnassa 5.5.2023 - päivä pähkinänkuoressa

OAJ:n Koulutuksella tulevaisuudenkestävä Suomi -kiertue saapui OAJ Kanta-Hämeen vieraaksi perjantaina 5.5. Puheenjohtaja Katarina Murto vieraili kiertueen aikana yhteensä 17 eri paikkakunnalla, ja Hämeenlinna oli pysäkeistä viimeinen. Kolea mutta aurinkoinen päivä vietettiin tiiviisti perusopetuksen teemojen ympärillä, ja keskeisimmiksi puheenaiheiksi nousivat – ei ehkä kovin yllättäen – opetuksen resurssit sekä opettajien työssäjaksaminen.

Aamupäivän saimme viettää Myllymäen koulun vieraina. Aloitimme päivän tapaamalla paikallisia päättäjiä ja virkamiehiä. Kävimme erinomaista keskustelua mm. koulutuksen resursseista ja niihin liittyvistä haasteista. Totesimme, että koulutuspolusta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää – aivan kaikki asteet huomioiden. Pohdimme myös Kanta-Hämeen asemaa Suomen koulutuskentällä, kansainvälistymiseen liittyviä kysymyksiä sekä työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton mahdollisuuksia.

Lasten ja nuorten lisääntyvät mielenterveyden ongelmat huolestuttivat kaikkia osapuolia. Siihen liittyen koettiin tärkeänä, että esimerkiksi koulun ja soten roolit ja vastuualueet ovat ehdottoman selkeät, jotta apua voidaan järjestää ja tarjota mahdollisimman sujuvasti. Alueellemme tyypillinen sujuva yhteistyö päättäjien ja OAJ:läisten välillä tuli hienosti esiin myös tällä kertaa, ja aika kului kuin siivillä. Kiitämme vielä kaikkia mukana olleita avoimesta ja hyvässä hengessä käydystä keskustelusta!

Tämän jälkeen puheenjohtaja Murto alusti medialle tämän hetken ajankohtaisia koulutuspoliittisia aiheita. Näin hallitusneuvottelujen aikaan on äärimmäisen tärkeää pitää pinnalla koulutuksen, kasvatuksen ja opetuksen resursseja, ja Murto totesikin selkeästi, että koulutuksen rahoitusta on ehdottomasti vahvistettava. OAJ ajaa myös oppimisen tuen uudistusta, jonka myötä hallinnollinen kuorma vähenisi ja opettajilla jäisi taas enemmän aikaa ns. perustyölle. Malli vaatii kuitenkin lisää esim. erityisopetuksen resursseja, mistä päästäänkin takaisin rahoituksen merkitykseen.

Murto toivoo, että yhteiskunnassa ymmärrettäisiin opettajien merkitys maamme osaamisen ja hyvinvoinnin tulevaisuudelle ja nosti puheenvuorossaan esille myös yhä pahenevan opettajapulan. Opettajan ammatti on edelleen vetovoimainen, mutta yhä useampi opettaja vaihtaa alaa, eikä kenelläkään ole kunnollista käsitystä siitä, mikä koulutettujen opettajien tilanne tällä hetkellä on. Siksi tarvitaan viimein opettajarekisteri, jonka avulla myös koulutusmääriä olisi helpompi ennakoida ja suunnitella.

Pääsimme tapaamaan myös asiantuntijoita oppimisen ytimestä eli oppilaita! Mukana keskustelemassa oli oppilaita Myllymäen koulusta. Koululaisten mielestä hyvä opettaja on mukava ja sopivasti tiukka, joka osaa opettaa asiat hyvin ja auttaa silloin, kun apua tarvitaan. Digitalisaatiosta puhuttaessa oppilaat olivat yhtä mieltä siitä, että digilaitteet ovat mukava lisä koulunkäyntiin, mutta perinteiset paperikirjat ovat kuitenkin vielä parempia oppimisen apuvälineitä.

Päivän kääntyessä kohti iltaa kokoonnuimme alueen aktiivien kanssa yhteisen pöydän ääreen pohtimaan yhdistysten ja aktiivitoimijoiden päivänpolttavia kysymyksiä. Tässäkin keskustelussa nostettiin esiin mm. työssäjaksaminen, mutta yhteisenä huolena jaettiin myös kokemus siitä, että uusia aktiiveja on yhä vaikeampaa saada mukaan toimintaan. Puheenjohtaja Murto kirjasi yhdistysten terveiset muistiin ja lupasi viedä ajatuksia eteenpäin OAJ:n toimijoiden tietoon.

Hieno päivä päättyi jäseniltaan Vaakunassa. Paikalle saatiin yhteensä lähes 70 osallistujaa, mikä oli mahtava määrä! Puheenjohtajan alustuksen jälkeen läsnäolijat jakoivat sekä huoliaan että ilonaiheitaan opettajuuteen liittyen. Lämminhenkisessä tilaisuudessa saatiin lisäksi ravintoa sekä keholle että mielelle, kun maittavan illallisen jälkeen meille esiintyi lauluyhtye Olennainen. Huikean hieno esitys oli aivan loistava päätös päivälle!

OAJ Kanta-Häme kiittää vielä kerran kaikkia tavalla tai toisella päivään osallistuneita!

Tapahtumat

Tapahtuma | 13.3.2024

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000