Ohita navigaatio

Mitä me teemme

OAJ Kanta-Häme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 2 500 henkilöjäsentä. Alueeseemme kuuluu koko Kanta-Hämeen maakunta.

 

Koulutuspoliittinen edunvalvonta

Kunnissa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat suoraan jäsentemme elämään. Eduskunnassa puolestaan päätetään esimerkiksi siitä, kuinka paljon koulutukseen satsataan rahaa. Me pidämme säännöllisesti yhteyttä alueemme kansanedustajiin ja tuomme heille esiin jäsentemme tekemän työn merkitystä. Lisäksi tuemme jäsenyhdistyksiämme kunnan koulutuspolitiikkaan vaikuttamisessa. Linkki oaj.fi:n Politiikassa-osioon.

 

Sopimusedunvalvonta

Alueyhdistys koordinoi, kokoaa ja kouluttaa alueen edunvalvontatoimijoita, sekä tukee heidän toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksiaan paikallisessa edunvalvontatyössä. Vaikutamme opetus- ja kasvatusalan resurssien vahvistamiseen alueella esimerkiksi päättäjiä tavaten ja kannanotoin. Paikallisen edunvalvonnan tärkeänä tehtävänä on vaikuttaa siihen, että opettajien työ- ja palkkausoloja kehitetään ostovoiman takaamiseksi.

Koulutuspoliittista vaikuttamista toteutetaan maakunnan erityispiirteet huomioiden. Linkki oaj.fi:n työelämäoppaaseen.

 

Koulutukset

Alueyhdistyksen perustehtävänä on tukea jäsenyhdistyksiä edunvalvontatoiminnassa. Järjestämme jäsenyhdistyksillemme koulutuksia, mutta myös erillisiä opettajajäsenille kohdennettuja edunvalvonnallisia koulutuksia. Koulutusten kohderyhmiä ovat esimerkiksi yhdistysten puheenjohtajat, työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet, esimiehet sekä eri opettajaryhmät.

 

Tapahtumat

Järjestämme tapahtumia, joilla vaikutamme alueen koulutuksen järjestäjien resursseihin. Tuemme myös jäsenyhdistyksiämme vastaavien tapahtumien järjestämisessä. Tapaamme mm. kansanedustajia sekä jäsenyhdistystemme puheenjohtajia ja luottamusmiehiä säännöllisesti. Jäsenille suunnatut tapahtumat kohdistuvat työssäjaksamiseen, hyvinvointiin sekä edunvalvonnallisen tiedon jakamiseen sekä alueen koulutuksellisten tarpeiden selvittämiseen.

 

Muuta toimintaa

OAJ Kanta-Häme on Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin kannatusjäsen. Haluamme olla mukana tukemassa ihmisoikeuksia ja vastuullisia valintoja, ja toiminnassamme huomioidaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus.