Ohita navigaatio

Jäsenyhdistysten tuki

Alueyhdistys järjestää sekä jäsenyhdistyksilleen että näiden henkilöjäsenille koulutus- ja virkistystapahtumia. Pyrimme järjestämään jäsenistölle monipuolista koulutusta, jossa eri opettajat ja jäsenryhmät huomioidaan tasapuolisesti. Myös yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä on yleensä koulutusosuus, esimerkiksi luento jostakin opettajan työhön liittyvästä teemasta.

Olethan yhteydessä meihin, jos sinulla on hyviä kehittämisideoita!

Jäsenyhdistykset voivat esittää koulutustoiveitaan yhdistyksen hallitukselle.

Jäsenyhdistykset voivat myös anoa hallitukselta avustusta koulutuksen järjestämiseen. Koulutustukea myönnetään pääsääntöisesti opettaja- tai kuntarajat ylittävään koulutukseen. Koulutusavustusta voi anoa ympärivuotisesti.

 

Alueyhdistyksen tukirahat paikallisyhdistyksille

1. Paikallisyhdistysten vaikuttamisen tukiraha

Alueyhdistyksen tehtävä on seurata yhdistysten vaikuttamistyötä ja siihen suunnatun rahan käyttöä.

Paikallisyhdistykset käytettyään 1€/jäsen vaikuttamistyöhön voivat tarvittaessa hakea lisärahoitusta vaikuttamisen tueksi alueyhdistykseltä.

Laskun liitteenä tulee olla tilaisuuden toteutunut ohjelma, vaikutettavien nimilista kuittauksilla ja kuittikopio kuluista. Maksetaan todellisten kulujen mukaan, enintään 6€/hlö/py/vuosi.

Avaa linkki ja tulosta vaikuttamisen tukirahahakemus TÄSTÄ.

 

2. Edunvalvonnan ja työsuojelun tukiraha ns. kahviraha

Yhdistyksellä on mahdollisuus hakea alueyhdistykseltä ns. kahvirahaa jäsenilleen järjestettävistä edunvalvonta- ja työsuojelutilaisuuksista. Edunvalvonnan tai työsuojeluasioiden osuutta tulee olla vähintään 45 minuuttia.

Laskun liitteenä tulee olla tilaisuuden toteutunut ohjelma, koulutettavien nimilista kuittauksilla ja kuittikopio kuluista. Maksetaan todellisten kulujen mukaan enintään 12€/jäsen/tilaisuus.

Avaa linkki ja tulosta edunvalvonnan ja työsuojelun tukirahahakemus TÄSTÄ.

3. Yhteysopettajakoulutustuki

Yhteysopettajakoulutusta tuetaan todellisten kulujen mukaan 12€/yhteysopettaja/tilaisuus. Ohjelma, koulutettavien nimilista kuittauksilla ja kuittikopiot lähetetään tilaisuuden jälkeen.

Hakemus yhteysopettajakoulutustukeen TÄSTÄ.

 

4. Lähijohtajien edunvalvonnan tehostaminen

Tilaisuuden sisältönä voi olla yhdistysasiaa (jäsenasioita), edunvalvontaa ja hyvinvointia.

Alueyhdistyksen myöntämä taloudellinen tuki 12€/osallistuva esihenkilö (koskee myös yhdistyksen edustajia ja kouluttajia). Tuki koskee myös osallistuvia esihenkilöitä, jotka eivät ole OAJ:n jäseniä, koska tavoitteena on rekrytoida uusia esihenkilöjäseniä.

Hakemus lähijohtajien edunvalvonnan tukirahaan TÄSTÄ.