Ohita navigaatio

OKM: Kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan puuttumiseen lisää keinoja

Kiusaamiseen, häirintään ja väkivaltaan puuttumiseen on jatkossa tarjolla lisää työkaluja. Oikea-aikaisen puuttumisen mahdollistamiseksi muutetaan perusopetuslakia, ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia, lukiolakia sekä tutkintokoulutuksen valmentavasta koulutuksesta annettua lakia. Valtioneuvosto esitti torstaina 10.3., että Tasavallan Presidentti vahvistaisi lait 11.3. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.8.2022.

Muutoksista lyhyesti (Riina Länsikallio, OPH):

– lisätty lapsen edun ensisijaisuus kasvatusta ja koulutusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja niistä päätettäessä

opettajan ja rehtorin ilmoitusvelvollisuus huoltajalle jo epäillystä kiusaamisesta, häirinnästä, syrjinnästä ja väkivallasta opiskeluympäristössä tai koulumatkalla

oppilaan ja opiskelijan käyttäydyttävä muita kiusaamatta ja syrjimättä, sekä muiden terveyttä tai turvallisuutta vaarantamatta (ml. oppimisympäristö)

opetuksen epäämiseen täsmennyksiä / lisäyksiä, ja lisäyksiä opiskelijan tukeen epäämisen aikana ja kouluun palatessa. (Epääminen on mahdollista, jos oppilas/opiskelija käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti henkilön turvallisuuden vaarantaen, tai jos opetus vaikeutuu kohtuuttomasti)

– kaksoisrangaistavuus poistuu

muutoksia opiskelijan erottamiseen ja muutoksenhakuun liittyen.

Lue koko uutinen täällä.

Tapahtumat

Tapahtuma | 14.12.2023

Hallituksen kokous

Tapahtuma | 23.1.2024

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000