Ohita navigaatio

Tehtävä avoinna: alueasiantuntija 1.8.2023-31.7.2026

Sinustako OAJ Kanta-Hämeen alueasiantuntija?

Alueasiantuntija valitaan tehtäväänsä ajalle 1.8.2023-31.7.2026.

Alueasiantuntijan toimenkuva:

 • Koulutuspoliittinen vaikuttaja
  • tukee ja osallistuu hallituksen koulutuspoliittiseen vaikuttamistyöhön
  • verkostoituu ja pitää yhteyttä toiminta-alueen yhteistyötahoihin
 • Sopimusedunvalvoja
  • paikallisten työaika- ja palkkausjärjestelmien seuraaminen ja kehittäminen
  • jäsenyhdistysten ja aktiivitoimijoiden tukihenkilö alueella
 • OAJ:n edustaja alueella yhdessä puheenjohtajan kanssa
  • toimii kiinteässä yhteistyössä alueyhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen kanssa
 • Osallistuu alueyhdistyksen hallituksen ja ryhmien työskentelyyn
 • Järjestää jäsentilaisuuksissa ja kouluttaa tarvittaessa

Tarvittava osaaminen:

 • yhteistyökyky
 • kiinnostus kaikkien OAJ:n jäsenryhmien edunvalvontaan
 • yhdistystoiminnan perusasiat
 • vahva koulutus- ja palkkapoliittinen osaaminen

Edellytykset:

 • voimassa oleva OAJ:n jäsenyys
 • paikallisen ja alueellisen koulutus- ja kasvatuskentän tuntemus
 • ammattiyhdistyskokemus OAJ:n toiminnasta
 • työelämäperehtyneisyys (työsuojelu ja -hyvinvointi, yhteistoiminta)
 • kyky itsenäiseen työskentelyyn ja oman toiminnan kehittämiseen
 • mahdollisuus ilta- ja viikonlopputyöskentelyyn

Alueasiantuntijan työaika on 10 h viikossa.

Alueasiantuntijan esimiehenä toimii alueyhdistyksen puheenjohtaja.

Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään puheenjohtajan sähköpostiin puheenjohtajakantahame@gmail.com.

Hakuaika tehtävään alkaa 30.3. ja päättyy 13.4. klo 16.00.

Työvaliokunta haastattelee ehdokkaat ja tekee esityksen sopivimmasta henkilöstä alueasiantuntijaksi yhdistyksen hallitukselle, joka käsittelee asiaa 26. huhtikuuta.

OAJ:n hallitus nimeää alueasiantuntijan alueyhdistyksen esityksestä kesäkuun kokouksessaan.

Tapahtumat

Tapahtuma | 13.3.2024

Hallituksen kokous

Yhdistyksemme

Alueyhdistys toimii OAJ:n paikallisyhdistysten sekä ala- ja oppilaitoskohtaisten jäsenyhdistystensä edunvalvonnan ja koulutuksen tukena. Alueyhdistyksen jäsenyhdistyksissä on yhteensä n. 16 000