Ohita navigaatio

YSI

Yleissivistävät opettajat (YSI)

YSI-jaosto keskittyy Pääkaupunkiseudun peruskoulujen, lukioiden ja yleissivistävän aikuisopetuksen opettajien edunvalvontaan. Jaosto seuraa aktiivisesti koulutuspolitiikkaa, kartoittaa muutostarpeita ja epäkohtia sekä pyrkii ratkaisemaan edunvalvonnallisia haasteita. Jaosto tukee paikallista edunvalvontaa ja tekee aktiivista yhteistyötä omien sidosryhmiensä kanssa.

YSI-jaostoon kuuluu opettajajäseniä kahdesta suomenkielisestä Pääkaupunkiseudun opettajien yleissivistävästä ammattiyhdistyksestä (Vantaa VOAY, Espoo ja Kauniainen EKOAY). Lisäksi jaostoon kuuluu jäseniä ruotsinkielisen yleissivistävän opetuksen opettajista (Finlands Svenska Lärarförbund FSL).

Jaosto

Antti Karetie

Jaoston puheenjohtaja anttikaretie@gmail.com

Päivi Liitti-Saarela

Jaoston varsinainen jäsen

Petra Siltainsuu

Jaoston varsinainen jäsen

Jukka Sarpila

Jaoston varsinainen jäsen

Pamela Leka

Jaoston varsinainen jäsen

Isto Rajala

Jaoston varsinainen jäsen

Annika Arstila-Aaltonen

Jaoston varsinainen jäsen

Tiina Pesonen

Jaoston varsinainen jäsen

Ulla Puukangas

Jaoston varsinainen jäsen

Veera Hietaranta

Jaoston varajäsen

Matti Kangasniemi

Jaoston varajäsen

Julia Uotila

Jaoston varajäsen

Anu Vilkki

Jaoston varajäsen

Arja Kaarto

Jaoston varajäsen

Annamaria Kolari

Jaoston varajäsen

Mika Koskinen

Jaoston varajäsen

Leena Ronkainen

Jaoston varajäsen